* Til forsiden    

*

                        

 

2010 Februar Hotel Svendborg og Kosert med Sanne Salomonsen 

Turen er jo kold, så vi må varme os :-)Besøg i "Marta" Svendborg

På toilette bliver man overvåget

Og så er det Sanne Salomonsen for fuld udblæsning